Kongre ve Yayınlar / Op. Dr. Merve BİÇER - Genital Estetik, İdrar Kaçırma Tedavisi İzmir

Telefon: +90 232 330 40 10        GSM: +90 532 620 83 33        GSM: +90 505 221 03 10

info@mervebicer.com.tr

Op.Dr.Merve BİÇER
Kongre ve Yayınlar

Anasayfa   >   Kongre ve Yayınlar

Kongre ve Yayınlar

Hiperemezis gravidarumda gaitada Helikobakter pilori antijeni saptanması. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2010

İntraepitelyal Lezyonda (HSIL) Leep Tedavisini Takiben Rezidüel Verekürrens Hastalık Oranları, 6. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2008

Fetal Kardiyak Rabdomyom Ve Tuberoskleroz, 6. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2008

Meckel- Gruber Sendromu: Olgu Sunumu, 6. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2008

Erken Evre Endometrium Kanserinde Santral Sinir Sistemi Metastazı, 6. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2008

Risk factors associated to fetal death. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2006

Fetal sakrokoksigeal teratom: 2 Olgu sunumu 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2006

İnfantil tip polikistik böbrek hastalığı: Olgu sunumu 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2006

Amniosentez ile prenatal tanı: 315 olgunun değerlendirilmesi 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2006

Ovarian Tümörlerin Transvajinal Usg İle Preopereatif Değerlendirimesi, 7. İnfertilite Ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı Ve Tedavi Kursu, 1999

Kliniğimizdeki Postmenapozal Kanamalı Hastaların İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, 2. Ulusal

Squamo-transitional cell carcinoma of the cervix: a case report and review of the literature. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 2009

The association of tubal washing cytology and prognostic factors in endometrial cancer population. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 2009

The assessment of the efficacy of doppler ultrasonography and malignity risk index in the selection of malignant and benign adnexial masses. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 2009

Umblical metastasis of an endometrial carcinoma. A case report. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 2009

Postmenopausal endometrial tuberculosis presenting with pyometra mımıckıng genital malignancy. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 2009

Huge Spindle Cell Lipoma Of The Vulva: A Case Report, 7. Turkısh-German Gynecology Congress 2007

Evaluation Of The Effects Of Metformin Medication On The Serum Androgen Levels And Ovulatory Function Of The Patients With Polycystic Ovary Syndrome And İnsulin Resistance, 7. Turkısh-German Gynecology Congress 2007

Prenatal Diagnosis Of Amelia with Omphalocele, 7. Turkısh-German Gynecology Congress, 2007

The Fetus With Situs İnversus, Polycystic Kidney Disease, Hepatic Fibrosis, And Occipital Encephalocele: A Case Report, 7. Turkısh-German Gynecology Congress 2007

Concordant Anencephaly İn Monozygotic Twins: A Case Report, 7. Turkısh-German Gynecology Congress 2007

Prenatal Sonographic Diagnosis Of Achondroplasia: A Case Report, 7. Turkısh-German Gynecology Congress 2007

Fetal Kardiyak Rabdomyom ile Tuberoz Skleroz Birlikteliği. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008;18(2):280-283

Amniyosentez ile Prenatal Tanı: 315 Olgunun Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007,17

İntrauterin fetal Ölümle İlişkili Risk Faktörleri. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007,17:14-17

Osteogenezis İmperfektanın Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi Mart 2006; cilt 14, sayı 1:49-54

İmpetigo Herpetiformis: Bir Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi Aralık 2005, cilt 13 sayı 4:227-231

Perimenoposal Dönemde Kullanılan Siklik ve Kontinü Hormon Replasman Tedavisinin Endometrium Kalınlığı Ve Uterin Boyutlara Etkisinin Kontrol Olguları ile Karşılaştırılması. İzmir Atatürk Eğt Arş Hst Derg ,2003; 41(1):13-18.

Kliniğimizde Postmenaposal Kanamalı Hastaların İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi. İzmir Atatürk Eğt. Arş. Hast. Derg. 2000,38 (3-4):63-68.

Kliniğimizde Diabetli Gebelerin Değerlendirilmesi. İzmir Atatürk Eğt. Arş. Hast. Derg.2000;38(1-2):7-11

Situs İnversus, Polikistik Böbrek Hastalığı, Oksipital Ensefalosel. J Turkish- German Gynecol Assoc, Vol. 9(2):2008:113-116.

Of the secondary ovarian lesions after hysterectomy without oophorectomy versus unilateral oophorectomy for benign conditions: A retrospective analysis of patients during the nine year period of observation. Clin and Exp Obstet & Gynecol 2010

Residual and recurrent disease rates following LEEP treatment in high-grade cervical intraepithelial lesions. Arch Gynecol Obstet (2010)282:69-73.


Top